1 Comment
Apr 17·edited Apr 17

Jasper, in de passage waar je verhuurders-rendement beschouwt en met de vuistregel '200 keer de huur' komt vergeet je vermogensbelasting. De fictieve rendementsheffing 5% * 31% * WOZ is gestoeld is op de markt (WOZ)waarde. Je aankoopniveau maakt in feite minder uit als de aanslag op marktwaardes worden berekend. Op een appartement met WOZ waarde van 4 ton (zoals in jouw voorbeeld) zijn de eerste 6 maanden vd huuropbrengst voor de belastingdienst. Daarna moet je de financiering, onderhoud, gemeentebelastingen nog voor je rekening nemen. Significante kostenpost die je niet in een beschouwing op rendement niet over het hoofd mag zien.

Expand full comment